Verantwoording


Alle scholen in Nederland moeten inzicht geven in hun eigen onderwijsprestaties. Dat doen ze via de landelijke site: www.scholenopdekaart.nl. De site is het resultaat van het project Vensters voor Verantwoording. Dat is een project waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen, verzameld wordt in één systeem. 
 

Kernwoorden van dit project zijn:

Transparantie | Dialoog | Kwaliteit 

Transparantie
Scholen voor voortgezet onderwijs bieden inzicht in hun resultaten, op basis van twintig indicatoren. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Scholen kunnen de informatie toelichten. 

Dialoog
Men wil een betrouwbare basis bieden voor de dialoog met hun belanghebbenden, waaronder met ouders.

Bovendien kan het publiceren van cijfers over de kwaliteit van het voortgezet onderwijs, de sector helpen proactief om te gaan met de maatschappelijke discussie over het onderwijs. Op die manier werkt de sector actief aan nieuwe en genuanceerder beelden over het voortgezet onderwijs.


Kwaliteit
Doordat alle scholen hun cijfers publiceren is het mogelijk om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en scholen op basis van resultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). Ook ontvangen de scholen veel gegevens waardoor het mogelijk wordt om hun eigen schoolprestaties te analyseren tot op vakniveau, waardoor kwaliteitsverbetering mogelijk wordt.


 

 verantwoording  

 

Directe toegang tot alle gegevens over het Norbertuscollege.