Een omgeving waarin iedereen kan bloeien
Het Norbertuscollege maakt samen met twee andere Roosendaalse scholen onderdeel uit van Scholengroep Tongerlo.
Wij zijn een school met ruim 1200 leerlingen en 125 docenten en medewerkers.
Ons uitgangspunt is dat we samen de mooie opdracht hebben om het talent van de leerling te ontdekken en tot bloei te laten komen.
Met deze opdracht zijn we dagelijks bezig.
Een uitdagend onderwijsprogramma, een goede begeleidings- en zorgstructuur, veel aandacht voor de individuele leerling en een goed lopende organisatie waarin taken goed verdeeld en mensen goed op elkaar zijn ingespeeld, zijn voorwaarden
om deze opdracht te kunnen uitvoeren.