Vwo 6: het examenjaar!

En dan zit je opeens in het zesde jaar. Waar leerlingen in vorige jaren nog wel eens verzuchtten: “Ik wou dat ik al klaar was met school” , merken ze nu dat die afsluiting wel heel dichtbij komt. Terwijl er nog veel werk verzet moet worden.

Ook dit laatste schooljaar is ingedeeld in vier lesperiodes van zeven lesweken, steeds gevolgd door een toetsweek. De vierde toetsweek is echter anders. Dat is een bijzondere, want die staat in het teken van het Centraal Eindexamen. Samen met de resultaten van het schoolexamen, bepalen de cijfers die de leerling nu haalt, of ze hun diploma Atheneum of Gymnasium in ontvangst mogen nemen.

In het zesde jaar moet ook het profielwerkstuk worden afgerond.      

Van een vwo 6 leerling verwachten we dat hij de lesvrije momenten zinvol besteedt met bijvoorbeeld zelfstudie in de mediatheek. Je werkt toe naar het eindexamen, maar richt je ook al op je toekomstige studie. Zelfstandig, want dat ben je inmiddels.

Dat betekent niet dat je niet meer bij iemand kunt aankloppen als het even niet loopt. Integendeel, ook in dit afsluitende jaar zorgen we voor een begeleiding die past bij wat jij nodig hebt! Voor de dagelijkse dingen kun je terecht bij de mentor, voor overkoepelende zaken bij de afdelings-coördinator, mevr. Céline Wijnen.

 

 celinewijnen