Vwo 5: een gevarieerd en pittig jaar

In het tweede jaar van de Tweede fase gaat de leerling verder binnen het profiel van zijn of haar keus: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Het schooljaar is ingedeeld in vier lesperiodes van ongeveer zeven lesweken die steeds gevolgd worden door een toetsweek. De cijfers die leerlingen nu halen, tellen al mee voor het schoolexamen en voor de overgang van de 5e klas naar het eindexamenjaar. Daarnaast werken leerlingen aan (praktische) opdrachten waarmee ze een zgn. ‘plusdossier’ opbouwen. Dit doen ze door digitaal zaken bij te houden als extra vakken, deelname aan (proef)colleges aan de universiteit, e.d.             

In hetzelfde jaar vragen wij de leerlingen om zich te oriënteren op hun toekomstige studie en beroep. Dit kan onder meer door open dagen, meeloopdagen en snuffelstages te volgen.

Al met al is vwo 5 een gevarieerd, maar ook pittig jaar, dat veel vraagt van de leerling: zelfstandig plannen, initiatief nemen en alle vakken uit je profiel op het hoogste niveau beheersen. Het is dan ook prettig dat je kunt terugvallen op een mentor, die tot en met het eindexamenjaar je begeleider blijft.

 

celinewijnen  
 

Céline Wijnen, afdelingscoördinator vwo 5 en 6.