Vwo 4: start van de Tweede fase

Vwo 4 is het eerste leerjaar van de tweede fase. Leerlingen ervaren de gevolgen van de keuzes die ze gemaakt hebben in het vorige jaar. Voor het eerst zit je niet meer iedere les bij dezelfde klasgenoten. Iedereen heeft een individueel rooster.

Enkele vakken beginnen al met het eindexamen of worden zelfs al afgesloten. Het aantal toetsen neemt af, maar de hoeveelheid toetsstof wordt groter en de stof wordt nog complexer.

Voor het eerst krijg je te maken met toetsweken. De naam zegt het al: alleen maar toetsen, meestal meerdere op een dag. Je zult merken hoe belangrijk het is om de leerstof goed te verdelen, goed te plannen én je daaraan te houden! De mentor begeleidt leerlingen bij het vaardiger worden op dit gebied.

Je profiel kiezen

Vorig jaar hebben leerlingen gekozen voor een stroom; dit jaar kiezen ze het profiel dat voorbereidt op een vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Daarnaast zijn er de vakken uit het verplichte deel en kan de leerling één of twee vakken in het vrije deel kiezen. Net als vorig schooljaar word je daarbij geholpen door je mentor en door de decanen. 

markmathon  
 Mark Mathon, afdelingscoördinator vwo 3 en 4