Vwo 3: voorbereiden op de bovenbouw

Leerlingen van vwo 3 zijn inmiddels vertrouwd met hoe het op school gaat en met de vakken die ze hebben. Toch verandert het vanaf dit jaar. De inhoud van de leerstof wordt complexer en de hoeveelheid toetsstof neemt toe.

Daaraan proeven leerlingen dat ze op weg zijn naar de bovenbouw. Ze worden hierbij ondersteund door de mentor die veel aandacht heeft voor het ontwikkelen van de juiste studiehouding.    

Tegelijkertijd vragen we van leerlingen om te kiezen voor één van de twee stromen in de Tweede Fase: de maatschappij- of de natuurstroom. Daarnaast kiezen ze voor een vrij deel.    

Dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Kies je wat je het leukst vindt, wat je het gemakkelijkst afgaat, of waar je straks het meest mee kunt? Kun je dat op deze leeftijd allemaal wel inschatten?

Leerlingen maken zelf de keus, maar kunnen altijd terecht voor ondersteuning en begeleiding bij de mentor, de decaan en de afdelingscoördinator. 

markmathon  
Mark Mathon, afdelingscoördinator vwo 3 en 4