Havo 5: naar uitzien of tegen opkijken?

Havo 5 staat voor diploma, feest, vakantie! Het is de poort naar het verdere leven, iets waar veel leerlingen naar uitkijken. Voordat het zover is, moet er nog wel ‘even’ een klus geklaard worden en dat brengt soms de nodige spanning en onzekerheid met zich mee.

Tegelijkertijd merken we dat leerlingen van Havo 5 het klappen van de zweep kennen. Ze zijn vertrouwd met het werken in het gekozen profiel en bewegen zich steeds zelfstandiger door de school.

Net als havo 4 kent ook havo 5 vier lesperiodes van zeven lesweken. Daarin volgen leerlingen lessen. In en buiten de lessen werken ze aan (praktische) opdrachten en handelingsdelen. Elke periode wordt gevolgd door een toetsweek. De cijfers die dan gehaald worden, bepalen samen met de cijfers van de schoolexamens en die van de handelingsdelen de examenuitslag.

Laatste periode: voorbereiden op het CSE

De laatste periode kent geen lessen meer, maar staat helemaal in het teken van de voorbereiding op het Centraal Examen.

In dit speciale jaar krijgt de leerling in een kleine groep begeleiding van een mentor van wie hij/zij ook les heeft. Voor overkoepelende vragen is de afdelingscoördinator beschikbaar.

 

jacquesariaansz
Dhr. Jacques Ariaansz, afdelingscoördinator havo 4 en 5