Pfff… het is wel veel

Hoe goed we leerlingen ook proberen voor te bereiden op de nieuwe fase, er komt in havo 4 veel nieuws op hen af.

Een individueel rooster (afgestemd op je profiel), vier toets-weken, praktische opdrachten, het vak culturele kunstzinnige vorming (waarvoor je naar de schouwburg moet), enzovoort. Een heel vol jaar, waarin het een hele kunst is om het overzicht te houden en gemotiveerd te blijven.

Ondersteuning van de klassenmentor én het thuisfront is in dit lastige jaar onmisbaar! Juist om leerlingen te helpen om zich meer verantwoordelijk te voelen en te gedragen voor hun eigen leerproces.

Gelukkig blijkt steeds weer dat de meesten Havo 4 een leerzaam, plezierig en sfeervol jaar vinden.

jacquesariaansz 

 

Dhr. Jacques Ariaansz, afdelings-coördinator havo 4 en 5 draagt, samen met zijn mentoren, zorg voor de begeleiding. Hij spoort leerlingen aan, bemoedigt ze, waar nodig, corrigeert hij ze.