Goethe

Vanaf het schooljaar 2015-2016 kunnen leerlingen uit zowel havo als vwo die goede resultaten behalen voor het vak Duits en die zich daar graag verder in willen verdiepen de mogelijkheid om deel te nemen aan de lessen en examinering via Goethe. Zowel in klas 3 als in de bovenbouw wordt in een aanbod voorzien. Dit schooljaar ontvangen de leerlingen en de ouders hier verdere informatie over. Het Goethe-certficaat is internationaal erkend en biedt toegang tot Duitstalige universiteiten en hogescholen.