Cambridge

Leerlingen die vwoplus volgen, volgen vanaf de brugklas ook een eigen programma voor het vak Engels, namelijk Engels-plus. Naast aandacht voor de Angelsaksische cultuur, geschiedenis en literatuur is er in dit programma vooral veel aandacht voor de Engelse taalvaardigheid van de leerling. In het derde leerjaar en in het zesde leerjaar nemen de leerlingen deel aan examinering via Cambridge. Zij doen dit op een niveau dat  hoger ligt dan het niveau dat behaald  wordt bij het reguliere vak Engels ( klas 3 niveau B2, klas 6 niveau C1 of C2). Het behaalde Cambridge-certificaat biedt toegang tot Engelstalige universiteiten en hogescholen..