Elke opleiding, elk leerjaar een eigen karakter

Het Norbertuscollege biedt de volgende opleidingen aan: gymnasium, atheneum en havo. Voor de kinderen die extra uitdaging zoeken kennen we het vwoplus-traject. De verschillende opleidingen en trajecten sluiten aan bij de verschillen die we tussen leerlingen aantreffen.

Het onderwijs in onderbouw en bovenbouw en per leerjaar kan verschillend zijn. Een brugklasser heeft een andere benadering nodig dan een leerling van havo 4. Die vraagt op zijn beurt weer iets anders dan een vwoplus leerling uit klas 6 of een gymnasium leerling uit klas 3. Kortom, elke leerling verdient specifieke aandacht. Daarmee willen we ons motto: “De school die met je meegroeit” waarmaken.

Een leerling die vanaf groep 8 op het voortgezet onderwijs komt, begint in de brugklas. Op het Norbertuscollege is dat de havo/vwo- of de vwoplus brugklas. Daarna gaat hij of zij verder in havo, vwo of vwoplus (In de vwo- en vwoplus-afdeling zitten gymnasium- en atheneumleerlingen bij elkaar in één klas.)

Vanaf klas 4 van havo, atheneum en gymnasium begint de Tweede Fase (bovenbouw) en gaat de leerling verder in het gekozen profiel.  

Meer informatie? Surf door het menu.

Door te klikken op de menuonderdelen aan de linkerzijde krijgt u meer informatie over de verschillende opleidingen en leerjaren.