Moeite met spellen? Remedioom!

Goed spellen is iets waar veel kinderen, maar ook volwassenen moeite mee hebben. Dat is vervelend, want het is een vaardigheid die je echt nodig hebt op school en in je werk.    

In alle brugklassen en tweede klassen nemen wij spellingtesten af bij Nederlands en de moderne vreemde talen. Bij een aantal leerlingen ontdekken we dan dat ze moeite hebben met de ‘klank-tekenkoppeling’.

Op basis van de test schatten we in of een leerling gebaat is bij een cursus Remedioom. Dit is een computerprogramma dat leerlingen op een speelse en ontspannen manier de klanken van de verschillende talen aanleert en laat herhalen.

Het gaat stapsgewijs: van gemakkelijk (basisspelling) naar steeds moeilijker (inprentspelling). Zo leert de leerling op verschillende manieren de spelling en betekenissen van woorden.

Na een cursus van 6 tot 8 weken (iedere week één uur) onder begeleiding van een vakdocent nemen we weer een toets af om de mate van vooruitgang vast te stellen. Is die voldoende, dan krijgt de leerlingen een certificaat; is er onvoldoende vooruitgang, dan adviseren we een vervolgcursus.

annemaschavandongen

Mevr. Anne-Mascha van Dongen, coördinator Remedioom