Handvatten voor begrijpend lezen en spelling

Moeite met leren kan allerlei oorzaken hebben. Als school vinden we het belangrijk om problemen’ of ‘tekorten’ vroegtijdig te ontdekken en er iets aan te doen.

Om deze reden screenen we alle leerlingen in de brugklas op spelling en begrijpend lezen. Scoort een leerling zwak, dan volgt er een individuele screening door de remedial teacher.

Die geeft advies en op basis daarvan biedt de school extra ondersteuning voor begrijpend lezen en/of spelling. Soms is de problematiek complexer. In dat geval verwijzen we door naar een specialistische vorm van ondersteuning.   

Vaak heeft persoonlijke aandacht en het (h)erkennen van de leermoeilijkheid op zich al een wonderlijke, positieve uitwerking. Als de leerling vervolgens ook nog eens tips en nieuwe handvatten krijgt, zie je vaak dat hij of zij dusdanige vorderingen maakt dat hij/zij weer zelfstandig verder kan.

martinemylle

Mevr. Martine Mÿlle, remedial teacher