Beter bewegen, meer plezier en zelfvertrouwen!

Sommige kinderen hebben meer moeite met bewegen dan andere. Dit kan allerlei oorzaken hebben, maar voor veel leerlingen die niet sterk zijn in bewegen is het gevolg dat zij sporten niet leuk vinden

In de periode voor de herfstvakantie testen we in de les LO alle leerlingen op hun motorische vaardigheden. Is er sprake van een achterstand op dit gebied? Dan is het belangrijk om daar wat aan te doen. Doe je niets, dan loop je het risico dat de leerling zich steeds meer onttrekt aan bewegingssituaties, waardoor de achterstand alleen maar wordt vergroot.

Speciaal voor deze leerlingen biedt de school extra zorg in de vorm van motorische remedial teaching (MRT).              

De MRT-docent neemt eerst een motorische test af. Die leggen we vast op video, nadat de ouders daarmee hebben ingestemd. Daarna gaan we twaalf weken, een keer per week, aan de slag.

Tijdens de MRT-lessen proberen we de leerling terug te brengen op het niveau dat bij de leeftijd past . We werken aan vertrouwen in hun eigen kunnen, waardoor ze in de reguliere lessen LO en buiten de school weer plezier krijgen in bewegen.

Aan het einde nemen we opnieuw de MRT-test af om te kijken hoeveel de leerling vooruitgegaan is.

roelvercoulen

Dhr. Roel Vercoulen, MRT docent

Beloning wachten voor elke klant, maar het zal duidelijk