Gemeentemuseum / Museon Den Haag


Norbertusweken 

Voor docenten en leerlingen zit iedere schoolweek boordevol activiteiten, maar de Norbertusweken (twee keer per jaar) zijn nog rijker gevuld. Minder lessen, maar des te meer bezigheden die binnen en buiten de school wel degelijk alles met onderwijs te maken hebben.
Zo zijn er voor de verschillende vakken excursies naar Lille, Antwerpen, Aken, Zuid-Limburg, Fort Breendonk (Antwerpen), Eindhoven (Philips) , Museon (Den Haag), Technopolis (Mechelen)en Brussel. De reizen naarToscane, Barcelona en Rome bereiden leerlingen zelf voor.
En verder: muziekproject, cultuurdag Rotterdam, Artisjok, project Klassieke culturele vorming, Muziekdag in Centrum voor de kunsten.
Leerlingen in de bovenbouw werken samen binnen vakoverstijgende Profielprojecten. Als voorbereiding op hun vervolgopleiding bezoeken ze de Technische Universiteit Twente en de Universiteit van Tilburg.
De brugklassers maken kennis met Human Dynamics (zelf vaststellen op welke manier ze het beste kunnen leren en met wie) en verdiepen zich in de mythologie.
Dit overzicht is niet volledig en we passen het ieder jaar aan aan lesstof en actualiteit.