HDR2 HDR3 HDR4 HDR5 HDR6 HDR7 hdr01

“Since wars begin in the minds of men it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed”.
Deze missie van UNESCO stellen wij centraal in ons onderwijs waarbij we aandacht besteden aan de vier UNESCO-thema’s:
- wereldburgerschap
- vrede en mensenrechten
- intercultureel leren
- duurzaamheid
Als UNESCO-school maken we deel uit van een wereldwijd netwerk. Kijk voor meer informatie op www.unescoscholen.nl

 
 uensco